Welkom bij Paloma

Heeft u of uw kind moeite met articuleren, slikken, taal, lezen, schrijven of rekenen? Welkom bij Paloma, uw deskundig team van logopedisten in Tervuren, Vlaams-Brabant. Wij behandelen kinderen, jongeren en volwassenen in onze praktijk en/of op school.

Articulatiestoornissen

We spreken van articulatieproblemen wanneer kinderen, jongeren of volwassenen niet in staat zijn om klanken correct uit te spreken.

We behandelen :

 • vertraagde spraakontwikkeling
 • articulatieproblemen: bvb. lispelen, niet uitspreken van de /r/
 • verbale dyspraxie: problemen door een motorische ontwikkelingsstoornis
 • dysartrie: problemen door een beschadiging van het zenuwstelsel

Wilt u uw spraakmoeilijkheden of die van uw kind deskundig laten behandelen? Paloma helpt u graag verder. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of maak een afspraak.

Taalproblemen

We spreken van taalproblemen wanneer kinderen, jongeren of volwassenen problemen hebben met het begrijpen en/of uitdrukken van taal.

We behandelen :

 • vertraagde taalontwikkeling
 • dysfasie: hardnekkige taalstoornis
 • secundaire taalstoornissen veroorzaakt door een meertalige opvoeding, gehoorproblemen, …

Een meertalige opvoeding kan een vertraagde taalontwikkeling verklaren.

Wilt u uw taalproblemen of die van uw kind deskundig laten behandelen? Paloma helpt u graag verder. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of maak een afspraak.

Leerstoornissen

We spreken van leermoeilijkheden wanneer er problemen zijn op het vlak van het leren lezen, schrijven en rekenen. Soms zijn zulke moeilijkheden van voorbijgaande aard. Wanneer ze hardnekkig zijn, spreken we van:

 • dyscalculie: rekenstoornis
 • dyslexie: leesstoornis
 • dysorthografie: schrijfstoornis

Ze kunnen samen voorkomen en gaan ook vaak gepaard met concentratie- en aandachtsproblemen. Ook kunnen een vertraagde taalontwikkeling, gehoorproblemen, een achterstand in de psychomotorische ontwikkeling, ruimtelijke en visuele waarnemingsproblemen een rol spelen bij het ontstaan van leermoeilijkheden.

Wilt u uw leerproblemen of die van uw kind deskundig laten behandelen? Paloma helpt u graag verder. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of maak een afspraak.

Myofunctionele therapie in het kader van een orthodontische behandeling

Kinderen en jongeren met foutieve mondgewoonten , zoals mondademen, tongpersen (foutief slikken), duimzuigen, ontwikkelen vaak gebitsafwijkingen en spraakstoornissen.

Voor de logopedische behandeling wordt nauw samengewerkt met de orthodontist.

Wilt u uw kind deskundig laten behandelen in het kader van een orthodontische behandeling? Paloma helpt u graag verder. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of maak een afspraak.

Stemstoornissen

Stemproblemen komen zowel voor bij kinderen als bij volwassenen. We onderscheiden twee oorzaken:

 • organisch: stemplooipoliepen, stembandverlamming, stemplooicyste
 • functioneel: heesheid, schorre stem, misbruik van de stem, te weinig stemhygiëne.

Functionele stemproblemen kunnen leiden tot een organische afwijking zoals stemplooiknobbels.

Wilt u uw stemproblemen of die van uw kind deskundig laten behandelen? Paloma helpt u graag verder. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of maak een afspraak.