Hoe werken wij

Onderzoek

Na een logopedisch onderzoek omschrijven we de moeilijkheden die onze cliënt ondervindt. We verzamelen ook gegevens uit andere bronnen: medisch onderzoek, multidisciplinair onderzoek, gegevens van de school, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)…

Behandeling

Met de gegevens verkregen uit het onderzoek, bieden we een therapie op maat aan. In samenspraak met de cliënt, overleggen we regelmatig met andere betrokken deskundigen. Op geregelde tijdstippen wordt een evolutiebilan opgemaakt.

Stages

Tijdens een schoolvakantie, meestal eind augustus, organiseren we een taalstage voor meertalige kinderen tussen 4 en 6 jaar. We werken dan in kleine groepjes van maximaal 6 kinderen per logopediste. Zo krijgen ze net voor de start van het nieuwe schooljaar een taalbad in het Nederlands.

Tijdens een schoolvakantie organiseren we ook een week “Meten en Wegen” voor kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar. Voor veel kinderen is het metend rekenen heel abstract. Al doende krijgen ze deze leerstof onder de knie.

Wilt u meer informatie over onze stages? Contacteer ons via sabine@paloma.be.